Zimná a letná údržba 

 

 

 

Sneh nás nemôže prekvapiť. Vrámci zimnej údržby komunikácie vykonávame odhŕňanie snehu ručne a s mechanizmami, frézovanie snehových závejov, posýpanie komunikácii a verejných priestranstiev, odstraňovanie ľadu z klzkých povrchov.


Zima je veľmi náročná. Po roztopení posledného snehu badať stále nové nedostatky na komunikáciach a nekultúru okolia. Je potrebné aby sme svoje okolie stále udržovali aj v týchto mesiacoch. Letná údržba zahŕňa strojné zametanie, čistenie križovatiek, chodníkov,parkovísk. Znečistenia komunikáci pri staveniskách, odstraňovanie nánosov, odstraňovanie buriny z obrubníkov použitím chemického postreku. Pre čistotu okolia sme ten správny partner.


 

Kontaktujte nás