Služby, ktoré Vás zbavia starostí s vedením účtovníctva!

Pre pohodlné zhromažďovanie dokladov Vám bezplatne poskytneme schránku na účtovné doklady. Všetko prehľadne a na jednom mieste - už žiadne zapatrošené faktúry ani pokladičné doklady!
Ušetrite si starosť kedy a kam doručiť doklady na spracovanie. Dostatočne skoro sa ozveme a dohodneme s Vami, kedy a kde sa pre schránku s účtovnými dokladmi zastavíme. Šetrite svoj čas!
Netrápte sa s roztriedením účtovných dokladov a ich kontrolou. Vieme ako na to - spravíme to za Vás!
Trápite sa s legislatívou a zákonmi? Nechajte si zaslať len správne výsledky!
 • daňové priznania, mzdy a výsledky hospodárenia
 • prevodné príkazy pre úhrady záväzkov voči štátnej správe
 • legislatívne zmeny, ktoré sa týkajú Vášho podnikania
Všetky výkazy, daňové priaznania, prihlášky a odhlášky do poisťovní odošleme vo Vašom mene. Ušetrite 85 EUR za ZEP (zaručený elektronický podpis) + čas potrebný na naštudovanie problematiky a starosti s ich odoslaním.
Účtovníctvo aj mzdy v elektronickej i tlačenej forme Vám pripravíme tak, aby bolo aj po rokoch prehľadné. Tiež tak, aby pri prípadnej daňovej kontrole nenastali žiadne problémy!

Spracovávame

          

          Jednoduché účtovníctvo

 • peňažný denník
 • pokladničná kniha
 • pohľadávky a záväzky
 • majetok
 • výkaz o príjmoch a výdavkoch, výkaz o majetku a záväzkoch
 • DPH (súhrný, kontrolný výkaz), DPFO, daň z mot. voziel

 Podvojné účtovníctvo

 • účtovný denník, hlavná kniha
 • pokladničná kniha
 • pohľadávky a záväzky
 • majetok
 • súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky
 • DPH (súhrný, kontrolný výkaz), DPPO, daň z mot. vozidiel

Mzdy a personalistiku

 • výpočet mzdy
 • prihlášky a odhlášky do poisťovní
 • odvody do poisťovní
 • mesačné, štvrťročné výkazy, prehľady, hlásenia

 

    Schránka na účtovné doklady
    Vyzdvihnutie a spätné doručenie účtovných dokladov
    Roztriedenie a kontrola
    Spracovanie účtovníctva, miezd a daňových priznaní
    Elektronické odoslanie dokumentov
    Tlač a kompletizácia účtovníctva a miezd
    Účtovné poradenstvo
    Asistencia pri daňových kontrolách
    Štatistické výkazy, potvrdenia pre banky a pod.